ฉือจี้ USR “เกิดมาทั้งทีขอทำดีเพื่อแม่”

9 ส.ค. 2554

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายวิชา HUM 120 ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ และรายวิชา HTM 325 การจัดกิจกรรมพิเศษ จัดโครงการ “เกิดมาทั้งทีขอทำดีเพื่อแม่”    โดยมี ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ตามโครงการร่วมของ SRIPATUM USR, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ คุณสุชล แซ่เฮง รองประธานมูลนิธิฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความกตัญญู”