CSR Campus Campaign

9 ส.ค. 2554

CSR Campus Campaign

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ นิตยสาร MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยหอการค้า  ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมปลูกจิตอาสา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ Be Good For All เชิญนักศึกษาร่วมส่งทีมเข้าประกวดแผนงาน CSR ชิงทุนการทำโครงการจากองค์กรชั้นนำ ทีมละไม่เกิน 50,000 บาท  และแสดงศักยภาพและพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ “คิดได้ ทำได้” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

*หมายเหตุ  รับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการการ จำนวน ทีมละ 5 -10 คน

Download ใบสมัครและดูรายละเอียดโครงการ  >>>คลิกที่นี่<<< CSR Campus Campaign  

งานแถลงข่าวและเสวนา  

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ออดิทอเรียม  อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  กำหนดการแถลงข่าวและเสวนา คลิกที่นี่  >>>

และเชิญชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การส่งใบสมัครและการแข่งขัน

ส่งใบสมัครทีมและแผนงาน กรกฎาคม – 10 กันยายน 2554 ที่ตัวแทนแต่ละสถาบัน
สัมภาษณ์ทีมผู้เข้าประกวด / ส่งแผนงานโครงการ 15 กันยายน 2554
แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ได้รับทุนงบประมาณ ปลายเดือนกันยายน 2554 
ดำเนินการโครงการตามแผนงาน ปลายกันยายน – 10 พฤศจิกายน 2554
ส่งรายงานผลการจัดทำโครงการ 15 พฤศจิกายน 2554
งานประกาศผลทีมชนะเลิศ และแสดงผลงานการทำงานของทีมประกวด ปลายเดือนพฤศจิกายน 2554

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณปกรณ์ (แอค) โทร.0866187774

หรือติดตามความเคลือนไหวได้ที่ www.mbamagazine.net, E-mail : mbamagazine@yahoo.com, Facebook : mba_magazine / mbamagazine wiki