ผ่านหลักสูตร

9 ส.ค. 2554

    ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายงายสนันสนุน) รุ่นที่ 4” ดำเนินโครงการโดยศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน