กำลังใจโอวาท นักกีฬาศรีปทุม สู้ศึก ม.โลก ครั้งที่ 26 ประเทศจีน

4 ส.ค. 2554

พลเอกสราวุธ บูรณดิลก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “มหาวิทยาลัยโลก” ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม 2554 นี้ ณ เมืองเซินเจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

            สำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 4 คน นักกีฬา 9 คน

ที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 นายโสภิต ภาโนมัย รอวอธิการบดี ผู้จัดการทีม กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
2 นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา ผู้จัดการทีม กีฬาวอลเลย์บอลชาย
3 นายสุรชาติ สาระผล อาจารย์อาวุโส สำนักงานการกีฬา ผู้ฝึกสอนทีม กีฬาฟุตบอล
4 นายไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา ผู้ฝึกสอนทีม กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
ที่ ชื่อสกุล คณะ ประเภทกีฬา
1 นายสันติพงษ์ วงษ์วิบูลย์ บริหารธุรกิจ / การตลาด ฟุตบอล
2 น.ส.ณิชชาอร จินดาผล บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ แบดมินตัน
3 น.ส.โสรยา พรมหล้า บริหารธุรกิจ / การเงินการธนาคาร วอลเลย์บอล
4 น.ส.วิชชุดา ไพจิตรกาญจนกุล นิเทศศาสตร์ / การโฆษณา ยิงปืน
5 นายชาญเดช ไตรดำรง นิติศาสตร์ ยิงปืน
6 นายประทีป สุขโต บริหารธุรกิจ / การจัดการ วอลเลย์บอลชายหาด
7 น.ส.อิศราภรณ์ เถาว์โท เทคโนโลยีสารสนเทศ เทเบิลเทนนิส
8 นายจิรัฎฐ์ จิรสุวรรณ บริหารธุรกิจ / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กอล์ฟ
9 นายอมต คนชาญ นิเทศศาสตร์ /  วิทยุและโทรทัศน์ กอล์ฟ