“ 4 รางวัล สคบ. อะวอร์ด ครั้งที่ 10”

3 ส.ค. 2554

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการโฆษณาชั้นปีที่ 3-4  มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 4 รางวัลใหญ่  จาก “โครงการประกวดออกแบบชุดนิทรรศการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี  ประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดนิทรรศการการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การออกแบบชุดนิทรรศการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบชุดนิทรรศการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา   และรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2  การออกแบบชุดนิทรรศการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรง โดยมีอาจารย์ ธีระพันธ์  ชนาพรรณ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้นำนักศึกษาทั้ง 20  คนเข้ารับรางวัลจากนายนิโรธ  เจริญประกอบ  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักนายกรัฐมนตรี  ในงานประกาศและมอบรางวัล  สคบ. อะวอร์ด ครั้งที่ 10    ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮาส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น 8