ความสำเร็จของ e-Learning ในเกาหลีใต้

3 ส.ค. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ “เล่าเรื่องความสำเร็จของ e-Learning ในประเทศเกาหลีใต้ และปัจจัยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” โดยมี Professor Dr.Dae Joon Hwang เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี ให้เกียรติเป็นวิทยากร จัดโดยสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 12A-02 ชั้น 12A อาคาร40ปี ม.ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน