เปลี่ยนแปลงวันจัดงานพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553

1 ธ.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อนวันจัดงานพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554


พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา  2553

เลื่อนการจัดงานเป็น วันเสาร์ที่ 7 มกราคม  2555  เวลา 11.00 น.

ณ อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์  ห้องฮอล์ล 1- 2 เมืองทองธานี

ขยายเวลาแจ้งความจำนงเข้าร่วม พิธีประสาทปริญญาฯ

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.spu.ac.th ดูรายละเอียด >>Click <<

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ธันวาคม 2554

เลื่อนการฝึกซ้อมฯ

วันพุธที่ 4  และวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555

เวลา 07.00 -17.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สอบถามเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สำนักงานทะเบียน โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1116 และ 1362

สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1107, 1118, 1181, 1184 – 5