โหร VS โพลล์ กับการเมืองไทย

2 ส.ค. 2554

     ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอภิปรายหัวข้อ  “โหร VS โพลล์ กับการเมืองไทย” โดยมีดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ โหร สว., นายภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ, รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพลล์ และรศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศรีปทุมโพลล์และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินรายการโดยคุณวรวีร์ วูวนิช พิธีกร สถานีวิทยุโทรทัศน์ Spring News ณ ห้อง ออดิโทเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ