ร่วมมือจัดตั้ง Great Wall Training Center

2 ส.ค. 2554

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และChinese Hanban Confucius Institute of Suan Dusit Rajabhat University at Suphanburi (CISSDU) ในการจัดตั้ง Great Wall Training Center ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ณ ห้องบุษกร อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน