“แถลงข่าวประกวดสื่อสร้างสรรค์ 2011”

2 ส.ค. 2554

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ บริษัท Gigabyte Technology  และผู้แทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทย จัดแถลงข่าวเตรียมพร้อมการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2011 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาทุกสถาบัน ทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระ ภายใต้แนวคิด “Upgrade Your Life : Just Smile”  ซึ่งการประกวดในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงานได้อย่างอิสระไร้ขอบเขต  เป็นการแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ และชั้นเชิงทางศิลปะควบคู่ไปกับเทคโนโลยี  ณ ห้อง Function Room A-B ชั้น6 โรงแรม Siam@Siam