ไหว้ครูแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2554

1 ส.ค. 2554

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการนักศึกษาทุกคณะและชมรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดพิธี “ไหว้ครูแห่งแผ่นดิน” และพิธี “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพีธี ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา

โดยช่วงเช้าได้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

สำหรับในครั้งนี้ ประธานในพิธียังได้ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดพาน ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลประกวดพานไหว้ครู              ประจำปีการศึกษา 2554     ได้แก่…

ชนะเลิศ                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล คณะบัญชี, คณะดิจิทัลมีเดีย

 

ครูของแผ่นดิน

ซึ้งกระแสพระราชดำรัสพิพัฒน์ผล                 ชุบชีพชนชาติสุขสิ้นทุกข์เข็ญ

“ทศพิธราชธรรม” ธ บำเพ็ญ                                            ธ ทรงเป็น “ครูแห่งถิ่นแผ่นดินไทย”

“เศรษฐกิจพอเพียง”เลี่ยงปัญหา                                       เดินชีวาด้วยธรรมนำผ่องใส

“มีเหตุผล”  “พอประมาณ” มองการณ์ไกล                   “สร้างภูมิให้ชีวิต” คิดทำดี

ใฝ่ “รอบรู้ “สู่ “รอบคอบ” กอปรยึดถือ                           ด้วย “สัตย์ซื่อ”เป็นหลักเทิดศักดิ์ศรี

มี “ความเพียร”ก้าวย่างทางชีวี                                          ปัญญามีเป็นอาวุธรุดนำพา

เย็นทิพย์แห่งน้ำพระทัยไหลโลมชาติ                             ผองทวยราษฎร์น้อมประณมก้มเกศา

เอกกษัตริย์ขัตติยะราชปราชญ์ราชา                 น้อมสักการ์เชิดชู “ครูแผ่นดิน”        

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ : ประพันธ์