ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อเพลงเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 ส.ค. 2554

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดทำบทเพลงพิเศษขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยจัดการประกวดตั้งชื่อให้กับบทเพลงพิเศษบทเพลงนี้ และมีนักศึกษาพร้อมใจกันส่งชื่อเพลงเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกชื่อบทเพลงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศผลการประกวดตั้งชื่อเพลงเทิดพระเกียรติฯ ดังนี้

ชื่อเพลงที่ได้รับการคัดเลือกคือ
ครองราชย์ด้วยรัก
ผู้ตั้งชื่อเพลงคือ
นายศิวนันท์ ปิ่นกระจัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน

รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
iPod nano 8GB. มูลค่า 5,400 บาท จำนวน 1 รางวัล

ทั้งนี้ขอให้ นายศิวนันท์ ปิ่นกระจัน ติดต่อรับรางวัลที่ สำนักงานรองอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 406 ได้ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2561 2222 ต่อ 1271