ศรีปทุม ประสานเสียง เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวา

1 ส.ค. 2554

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR นำวงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Chorus เข้าร่วมโครงการ ประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียงอุดมศึกษา รอบคัดเลือก ภาคกลาง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา