ม.ศรีปทุม ร่วมมือทางด้านวิชาการกับ IKIP PGRI Madium

24 ก.ค. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ  กับ Institute of Teacher Training and Education PGRI Madium ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี Dr. H. Parji อธิการบดีสถาบันเป็นผู้ร่วมลงนาม ณ  ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ