ม.ศรีปทุม จับมือ Sriwijaya University ด้านการศึกษาวิจัยและสหกิจศึกษา

24 ก.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Sriwijaya University  ในความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัยต่างๆ และทางด้านสหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ลงนามร่วมกับ Prof. Dr. Badia Perizade President Sriwijaya University, Indonesia ณ  ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ