วิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

21 ก.ค. 2554

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานและวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competency) เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุม” ในโครงการฝึกอบรม “วิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ” เพื่อสร้างสมาชิกเครือข่ายด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะและหน่วยงานได้มีส่วนร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมความเป็นนานาชาติ ณ ห้อง Convention Hall อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม