พัฒนาจิตสู้วิกฤตเศรษฐกิจ

19 ก.ค. 2554

       คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกปฏิบัติธรรมแก่คณาจารย์และนักศึกษา “พัฒนาจิตสู้วิกฤตเศรษฐกิจ” ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี