ขอเชิญประกวดตั้งชื่อเพลงเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

19 ก.ค. 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมประกวดตั้งชื่อเพลงเทิดพระเกียรติ  84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องด้วยปี พ.ศ. 2554 นับเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวาระพิเศษนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้จัดทำบทเพลงพิเศษขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อปวงชนชาวไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับชั้นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ ด้วยการร่วมประกวดตั้งชื่อเพลงเทิดพระเกียรติ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ชื่อเพลงต้องเป็นภาษาไทย ไม่จำกัดความยาว
  2. ผู้เข้าร่วมต้องเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก
  3. ส่งชื่อเพลงเทิดพระเกียรติเข้าประกวดทางอีเมล์ affair@spulive.net พร้อมทั้งแจ้งชื่อนามสกุล, รหัสนักศึกษา, คณะและสาขาวิชา

 

ระยะเวลาส่งชื่อเพลง

ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น.

 

ประกาศผล

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 ทางเว็บไซต์ www.spu.ac.th

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

iPod nano 8GB. มูลค่า 5,400 บาท จำนวน 1 รางวัล

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปฟังเพลงเทิดพระเกียรติ  คลิกที่นี่

และอ่านเนื้อเพลง คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2116, 2131-2