ศรีปทุมถวายเทียนพรรษา

14 ก.ค. 2554

อ.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ตามโครงการร่วมรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ ศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดบางบัว (บางเขน) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา