95 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์

14 ก.ค. 2554

                รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา95 ปี วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างคับคั่ง ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา