นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU ลุยสนามฝึกปฏิบัติภาคอากาศการบินอากาศยานไร้คนขับ

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Dek โลจิสติกส์ และ Dek ว.การบิน #spu ลุยสนามฝึกปฏิบัติภาคอากาศการบินอากาศยานไร้คนขับ แบบเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี🛩️🎮 จัดเต็มครบกระบวนการ ตั้งแต่…– ฟังการบรรยายระบบอากาศยานไร้คนขับและการประยุกต์ใช้–

SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #167

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา.. SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #167   หัวข้อ Key Success of Cold Chain Transportation.

เริ่มแล้ว Mini LSCM#4 (Fully Online)

เริ่มแล้ว Mini LSCM#4 (Fully Online) หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 22 กันยายน 2566

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ยาย ประจำมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ยาย ประจำมหาวิทยาลัย

SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #166

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา.. 🇹🇭 📣 SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #166 โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 🎙 หัวข้อ “เสริมสร้างศักยภาพโลจิสติกส์ไทยด้วยLogistics Exchange

เปิดรับสมัครหลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)

📣เปิดลงทะเบียน🥬🍍🍒🍇🍦 “หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain❄❄)” 📌โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ⏰จำนวน 15 ชั่วโมง (Mini LSCM SPU Fully Online) (เงิน)ค่าลงทะเบียน 2,500

ร่วมปล่อยของ “STEAM4INNOVATOR’S DAY ปล่อยของ 9.9 ”

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมปล่อยของในกิจกรรม “STEAM4INNOVATOR’S DAY ปล่อยของ 9.9 ” โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU ลุยสนามฝึกปฏิบัติภาคอากาศการบินอากาศยานไร้คนขับ

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Dek โลจิสติกส์ และ Dek ว.การบิน #spu ลุยสนามฝึกปฏิบัติภาคอากาศการบินอากาศยานไร้คนขับ แบบเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ณ สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี🛩️🎮 จัดเต็มครบกระบวนการ ตั้งแต่…– ฟังการบรรยายระบบอากาศยานไร้คนขับและการประยุกต์ใช้–

SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #167

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา.. SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #167   หัวข้อ Key Success of Cold Chain Transportation.

เริ่มแล้ว Mini LSCM#4 (Fully Online)

เริ่มแล้ว Mini LSCM#4 (Fully Online) หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 22 กันยายน 2566

พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ยาย ประจำมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ยาย ประจำมหาวิทยาลัย

SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #166

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา.. 🇹🇭 📣 SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #166 โดยความร่วมมือกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 🎙 หัวข้อ “เสริมสร้างศักยภาพโลจิสติกส์ไทยด้วยLogistics Exchange

เปิดรับสมัครหลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)

📣เปิดลงทะเบียน🥬🍍🍒🍇🍦 “หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain❄❄)” 📌โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ⏰จำนวน 15 ชั่วโมง (Mini LSCM SPU Fully Online) (เงิน)ค่าลงทะเบียน 2,500

ร่วมปล่อยของ “STEAM4INNOVATOR’S DAY ปล่อยของ 9.9 ”

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมปล่อยของในกิจกรรม “STEAM4INNOVATOR’S DAY ปล่อยของ 9.9 ” โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

TopNews

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครหลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)

📣เปิดลงทะเบียน🥬🍍🍒🍇🍦 “หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain❄❄)” 📌โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ⏰จำนวน 15 ชั่วโมง

Logistics SPU Camp ปี 10

ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมฯปลาย (ม.5-ม.6) และอาชีวะ (ปวช./ปวส.) ที่สนใจในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มาร่วมค้นหาตัวเอง “ค่าย

Top News

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU ลุยสนามฝึกปฏิบัติภาคอากาศการบินอากาศยานไร้คนขับ

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Dek โลจิสติกส์ และ Dek ว.การบิน #spu ลุยสนามฝึกปฏิบัติภาคอากาศการบินอากาศยานไร้คนขับ

เริ่มแล้ว Mini LSCM#4 (Fully Online)

เริ่มแล้ว Mini LSCM#4 (Fully Online) หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)

ร่วมปล่อยของ “STEAM4INNOVATOR’S DAY ปล่อยของ 9.9 ”

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมปล่อยของในกิจกรรม “STEAM4INNOVATOR’S

SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE

SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #165

“ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา.. SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #165 โดยความร่วมมือกับชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย

สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 135,300 30,30037,100
ปีการศึกษาที่ 243,00037,100
ปีการศึกษาที่ 337,40042,200
ปีการศึกษาที่ 437,20023,700
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)293,000

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*35,300 30,300293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*35,300 30,500293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส. วันอาทิตย์)2 + Human*35,600 30,600183,100

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 1 35,300 30,300 37,100
ปีการศึกษาที่ 2 43,000 37,100
ปีการศึกษาที่ 3 37,400 42,200
ปีการศึกษาที่ 4 37,200 23,700
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 2 + Human*
    ค่าเทอม (4ปี) 293,000

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์ 60 หน่วย 630,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์

สาขา การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปีการศึกษาที่ 1 35,600 30,600 34,900 19,800
ปีการศึกษาที่ 2 35,900 37,100 19,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 183,100