เปิดรับสมัครหลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)

📣เปิดลงทะเบียน🥬🍍🍒🍇🍦 “หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain❄❄)”

📌โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

⏰จำนวน 15 ชั่วโมง (Mini LSCM SPU Fully Online)

(เงิน)ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/โรงเรียน/วิทยาลัย (ครูที่ปรึกษา 1 ท่าน นักเรียน 4 ท่าน)

🎊ปฐมนิเทศ วันที่ 22 ก.ย.66 ผ่านระบบ Zoom (ตารางเรียนตาม link แนบนี้)

🔥👉สิทธิประโยชน์
1. ได้รับ Certificate จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

2. ลงทะเบียนล่วงหน้าในรายวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ได้ 1 หน่วยกิต (สะสม Credit Bank)

3. ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วม Logistics SPU Camp#10

4. ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันการประกวดนวัตกรรมด้าน Logistics ของสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (ในช่วงเดือน พย.66 นี้)

🎁🎉พิเศษสำหรับคุณครู สมัครและชำระค่าลงทะเบียน 10 ท่านแรก 🔥

🍷👉ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านกระบวนการ Cold Chain Logistics ณ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด (วันที่ 28 ต.ค. 66)

📋 รายละเอียด 📌(ตารางเรียน) สามารถดูได้ใน Google form

🛎สนใจสมัครด่วน!!
https://forms.gle/WdtV9BmvG9heDxEb9

 

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU ลุยสนามฝึกปฏิบัติภาคอากาศการบินอากาศยานไร้คนขับ

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Dek โลจิสติกส์ และ Dek ว.การบิน #spu ลุยสนามฝึกปฏิบัติภาคอากาศการบินอากาศยานไร้คนขับ แบบเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ณ

เริ่มแล้ว Mini LSCM#4 (Fully Online)

เริ่มแล้ว Mini LSCM#4 (Fully Online) หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 135,300 30,30037,100
ปีการศึกษาที่ 243,00037,100
ปีการศึกษาที่ 337,40042,200
ปีการศึกษาที่ 437,20023,700
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)293,000

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*35,300 30,300293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*35,300 30,500293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส. วันอาทิตย์)2 + Human*35,600 30,600183,100

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 1 35,300 30,300 37,100
ปีการศึกษาที่ 2 43,000 37,100
ปีการศึกษาที่ 3 37,400 42,200
ปีการศึกษาที่ 4 37,200 23,700
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 2 + Human*
    ค่าเทอม (4ปี) 293,000

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์ 60 หน่วย 630,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์

สาขา การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปีการศึกษาที่ 1 35,600 30,600 34,900 19,800
ปีการศึกษาที่ 2 35,900 37,100 19,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 183,100