Logistics SPU Camp ปี 10

ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมฯปลาย (ม.5-ม.6) และอาชีวะ (ปวช./ปวส.)
ที่สนใจในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มาร่วมค้นหาตัวเอง

“ค่าย Logistics SPU Camp #10 ”
พบกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมสร้างความทรงจำร่วมกันมากมาย
#รับจำนวนจำกัด

วันที่จัดค่าย วันศุกร์ที่ 20 และวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566 (ค้าง 1 คืน กรณีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแบบ onsite)

📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2566

📅 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวัน ที่ 15 ตุลาคม 2566
📣 ทางเพจ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถานที่จัดค่าย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)

จัดโดย : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แล้วเจอกัน……..

หมายเหตุ :
#LSCCamp10BySPU

 

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU ลุยสนามฝึกปฏิบัติภาคอากาศการบินอากาศยานไร้คนขับ

นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Dek โลจิสติกส์ และ Dek ว.การบิน #spu ลุยสนามฝึกปฏิบัติภาคอากาศการบินอากาศยานไร้คนขับ แบบเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ณ

เริ่มแล้ว Mini LSCM#4 (Fully Online)

เริ่มแล้ว Mini LSCM#4 (Fully Online) หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 135,300 30,30037,100
ปีการศึกษาที่ 243,00037,100
ปีการศึกษาที่ 337,40042,200
ปีการศึกษาที่ 437,20023,700
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)293,000

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*35,300 30,300293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*35,300 30,500293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส. วันอาทิตย์)2 + Human*35,600 30,600183,100

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ปีการศึกษาที่ 1 35,300 30,300 37,100
ปีการศึกษาที่ 2 43,000 37,100
ปีการศึกษาที่ 3 37,400 42,200
ปีการศึกษาที่ 4 37,200 23,700
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 2 + Human*
    ค่าเทอม (4ปี) 293,000

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์ 60 หน่วย 630,000

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาคการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักศูตร
สาขา กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เสาร์-อาทิตย์

สาขา การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ปีการศึกษาที่ 1 35,600 30,600 34,900 19,800
ปีการศึกษาที่ 2 35,900 37,100 19,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
    ลักษณะการกู้ยื่มฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 183,100