บริการทั่วไป

ห้องสมุดชั้น 7

 

บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขานิติศาสตร์  การศึกษา และความรู้ทั่วไป /บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ /มุมอินเทอร์เน็ต  

 

 

แผนผัง

 

สิ่งอำนวยความสะดวก                                          ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

 

  ที่นั่งอ่านหนังสือ                                                    หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หมวด  A-G / K-M / P / U-V / Z

  ที่นั่งอเนกประสงค์                                                 ข้อสอบเก่านิติศาสตร์

  โซฟาอ่านหนังสือ                                                  วารสาร/นิตยสาร ด้านนิติศาสตร์  การศึกษา และความรู้ทั่วไป

  มุมสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ  (OPAC)

  Internet  Zone

  ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม  2  ห้อง : Study Room 1 / Study Room 2

  ห้อง Reading Room  1  ห้อง

  ห้อง Idea Room  1  ห้อง

  ส่วนค้นคว้าด้วยตนเอง (Private Study)  12  ที่นั่ง

  มุมน้ำดื่ม

แกลอรี่ภาพชั้น 7