คณะผู้บริหารบริษัท ไตรเอ็นโซลูชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

23/06/2015

อาจารย์สุพิมล วัฒนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท ไตรเอ็นโซลูชั่น จำกัด เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ในโอกาสพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ระหว่าง บริษัท ไตรเอ็นโซลูชั่น จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง Broad Room อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม