คณะผู้บริหารจากสถาบัน Tongren Preschool Education College ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

22/07/2015

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถาบัน Tongren Preschool Education College ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ใน วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558