โปรแกรมฉายหนังเดือนกันยายน 2558

31/08/2015

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการฉายหนังฟรี แก่นักศึกษาทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง Briefing Room ชั้น 3 เวลา 13.00 น. โดยในเดือนกันยายน 2558 มีโปรแกรมฉายดังนี้

september