โปรแกรมหนังประจำเดือนเมษายน 2558

08/04/2015

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการฉายหนังฟรี แก่นักศึกษาทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง Briefing Room ชั้น 3 เวลา 13.00 น. โดยในเดือนเมษายน 2558 มีโปรแกรมฉายดังนี้

 

EDM_MovieProgram-april1