สำนักหอสมุด สำนักงานกฎหมาย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญตักบาตร

28/09/2017

สำนักหอสมุด สำนักงานกฎหมาย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จัดโดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ ณ บริเวณลานหูกวาง หน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560