คณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยของอินโดนีเซีย เยี่ยมชมห้องสมุด

26/09/2017

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับ โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำ Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si Head of Management Department และคณาจารย์ นักศึกษาจาก University Of Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Indonesia  เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และหารือพร้อมลงนาม Memorandum of Agreement : MOA เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ และวิชาชีพสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสองสถาบัน ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา.