น้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จากหลายโรงเรียน เข้าเยี่ยมห้องสมุด

25/09/2017

สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เข้าเยี่ยมห้องสมุด ในโอกาสเข้าร่วมอบรม เรื่อง มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (Table Manners) แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่มีความสนใจทางด้านธุรกิจโรงเเรม เเละธุรกิจเรือสำราญ มีน้องๆ ให้ความสนใจกันมาก โดยมาจากหลากหลายโรงเรียน อาทิ
- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
- โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
- โรงเรียนปทุมวิไล
- โรงเรียนดอนเมืองทหารบำรุง
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
- โรงเรียนสมุทรปราการ
- โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
และอีกหลายโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 15.30 น.  ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11