คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสถานบัน Hsiuping University of Science and Technology ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

08/09/2017

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสถานบัน Hsiuping University of Science and Technology ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อหารือทางวิชาการ และแสวงหาโอกาสแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึงโครงการ Study Abroad Program in Thailand @ Sripatum University ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560