โครงการห้องสมุดอาสา “หนังสือของน้อง”

26/07/2017

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและโรงเรียนที่ประสบกับปัญหาทางด้านการเรียนการสอน ขาดอุปกรณ์ทางการศึกษา  ในโครงการห้องสมุดอาสา “หนังสือของน้อง” ณ โรงเรียนวัดคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560