สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kun Shan University ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมห้องสุมด

30/06/2017

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kun Shan University ประเทศไต้หวัน จำนวน 18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดใน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น.