คณะผู้บริหาร จาก Guangdong Finance and Economics Vocational School ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

28/06/2017

สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Guangdong Finance and Economics Vocational School ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13:45 น.