รองอธิบดี CSCSE กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

21/06/2017

ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองอธิบดี CSCSE กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุด ในโอกาสยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและร่วมหารือกับ ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ  Boardroom ชั้น 14, อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา