สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด

13/06/2017

12 มิ.ย. 60 คณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  จำนวน 5 ท่าน  เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในโอกาสเข้าร่วมหารือและเยี่ยมชม เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ในการร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบันในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น.