คณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Guangzhou City Construction College ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดใน วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

13/06/2017

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Guangzhou City Construction College  ประเทศจีน จำนวน 7 ท่าน  เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดใน วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560