คณะผู้แทนจาก สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

06/06/2017

สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จำนวน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดในโอกาสการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านกิจกรรมทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจในสหราชอาณาจักร โดยให้ความสนใจประเด็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันด้านดิจิทัลมีเดีย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กับวิทยาเขตบางเขน รวมทั้งการจัดการสัมมนา และการจัดอบรมด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม กับ วิทยาเขตชลบุรี จัดขึ้น อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14:15 น. เวลา 14:15 น