คณะผู้บริหารและอาจารย์จาก National University ประเทศฟิลิปินส์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

05/06/2017

สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก National University ประเทศฟิลิปินส์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น.