อาจารย์และนักศึกษา จาก Management and Science University (MSU) ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

11/05/2017

สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะ อาจารย์และนักศึกษา จาก Management and Science University (MSU) ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560