3-9 พฤษภาคม 2560 ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบถึง 20.00 น.

03/05/2017

3-9 พฤษภาคม 2560 ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบถึง 20.00 น.

เฉพาะช่วงเวลา  18.00-20.00 น. ใช้พื้นที่ห้องสมุดชั้น 5 นะคะ