ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (TBC) เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

20/01/2017

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม นำคณะนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (TBC) เข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.