โปรแกรมฉายหนังเดือนพฤศจิกายน 2558

05/11/2015

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการฉายหนังฟรี แก่นักศึกษาทุกวันพฤหัสบดี ณ ห้อง Briefing Room ชั้น 3 เวลา 13.00 น.
โดยในเดือนพฤศจิกายน2558 มีโปรแกรมฉายดังนี้

novermber2015