ขอแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศฑูต USR 2566 Freshy Day 66

ยินดีกับนายอรรถพร หรั่งเผ่าพันธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศฑูต USR และนายต้นตระการณ์ ดีหมั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฑูต USR ในการประกวดฑูต USR 2566 Freshy Day 66

และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ (คณบดี) และ ดร.วิลาสินี ดาราฉาย (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) ที่มาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา โดยมีอาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ เป็นผู้ดูแลนักศึกษา

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

ยินดีต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อศึกษาข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ โครงการ SPU Campus visit ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 คณะศิลปศาสตร์

สัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้ “Voice Mirroring” ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น Application of “Voice Mirroring” in Japanese Language Teaching

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคม ภายในงานสัมมนาวิชาการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Professor WANG Nobuko และ อาจารย์

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภายใต้กิจกรรม English Camp เพื่อเสริมแกร่งภาษาและวัฒนธรรม

โดย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,คณะดิจิทัลมีเดีย ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภายใต้กิจกรรม

งานครบรอบ 34 ปี คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม กิจกรรม Open House

คณะศิลปศาสตร์ เปิดบ้านให้ น้องๆ จากมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพฯ และผู้บริหาร อาจารย์ในคณะต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชม คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ242,700 37,700308,200
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ241,700 36,700302,200
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ140,500 35,500305,100

ค่าเทอม ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 142,700 37,70040,400
ปีการศึกษาที่ 244,50039,60016,300
ปีการศึกษาที่ 345,30043,60016,300
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)308,200

ค่าเทอม ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 141,700 36,70039,400
ปีการศึกษาที่ 243,50038,60016,300
ปีการศึกษาที่ 344,30042,60016,300
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)302,200

ค่าเทอม ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 140,500 35,50037,20018,500
ปีการศึกษาที่ 235,70035,400
ปีการศึกษาที่ 335,70035,400
ปีการศึกษาที่ 447,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)305,100