เก่งเหมือนเจ้าของภาษาสื่อสารธุรกิจ

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ชอบเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ชอบเรียนธุรกิจด้วย? งั้นนี่เลย! สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หนึ่งเดียวที่ให้นักศึกษาได้ถึง 2 ทักษะ เน้นภาษาญี่ปุ่นให้ปัง ฟัง พูด อ่าน เขียน ลื่นไหลไม่สะดุด พร้อมทักษะนักเจรจาชั้นยอด ไม่่ว่าเจรจาธุรกิจประเภทไหนก็ผ่านฉลุย พร้อมเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นได้เต็มสิบ!

จุดเด่นของสาขา

ภาษาแน่น ความรู้ธุรกิจเน้นๆ ลัดฟ้าเรียนไกลถึงประเทศญี่ปุ่น

ที่นี่ใครๆ ก็เก่งภาษาได้ เติมความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในห้อง Lab สุดล้ำสมัย กับบรรยากาศการเรียนแบบญี่ปุ่น จากอาจารย์ผู้สอนเจ้าของภาษาตัวจริง ที่พร้อมให้ความรู้นักศึกษาอย่างเต็มที่ ควบคู่วิชาเรียนบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษาเจรจาธุรกิจไหนๆก็สำเร็จ พร้อมเปิดโลกได้กว้างกว่า บินตรงไปสัมผัสวัฒนธรรมแดนปลาดิบ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำในญี่ปุ่น และเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ JLPT ให้ได้คะแนนสูงกว่าใคร!

ค่าเทอมสาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ค่าเทอมที่ 1

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
41300
36,300 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 1 / 36,300.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

"เจรจาแบบนักธุรกิจญี่ปุ่น สื่อสารยังไงก็ไม่มีพลาด กับสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ"

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
51 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
34 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 9 หน่วยกิต

สื่อสารแบบนักธุรกิจญี่ปุ่น เรียนอะไรกันบ้าง ?

เพราะเดี๋ยวนี้ทักษะด้านเดียวยังคงไม่เพียง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกยุคใหม่ SPU จึงให้นักศึกษาที่มีความสนใจด้านภาษาญี่ปุ่น ได้เรียนรู้ทักษะด้านธุรกิจไปพร้อมๆ กัน เกิดเป็นหลักสูตรสุดคูล กับสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ที่ให้การเจรจาธุรกิจเป็นไปแบบญี่ปุ๊นนน ญี่ปุ่น สื่อสารยังไงก็ไม่มีพลาด! พร้อมบินไกลศึกษาแลกเปลี่ยนใน มหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจระดับนานาชาติ

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
  • (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Japanese for Business Communication)
  • (อักษรย่อ) : B.A. (Japanese for Business Communication)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

UploadImage ล่าม
UploadImage นักแปล
UploadImage เลขานุการ
UploadImage มัคคุเทศก์
UploadImage พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
UploadImage เจ้าหน้าที่โรงแรม
UploadImage เจ้าหน้าที่สายการบิน
UploadImage พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือภาคพื้น
UploadImage เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ

​บริษัทชั้นนำ ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

UploadImage บริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนในเครือบริษัทประเทศญี่ปุ่น UploadImage
UploadImage สายการบิน Japan Airlines, Thai Airways, ANA (All Nippon Airways)
และสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ UploadImage
UploadImage บริษัททัวร์ ทั้งในและต่างประเทศ UploadImage
UploadImage โรงแรมชั้นนำทั้งในและประเทศญี่ปุ่น UploadImage

คณาจารย์

ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสุมาสา โมริ
ที่ปรึกษาหลักสูตร AJLS และดูแลนักศึกษา AJLS

อาจารย์อากิ ทาคาฮาชิ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

เรียนแบบ ญี่ปุ๊นนนน ญี่ปุ่นนนน! ติวเข้มกับเจ้าของภาษาให้สำเนียงเป๊ะเว่อร์ พร้อมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) จะ Cosplay มาเรียน บินลัดฟ้าไปแลกเปลี่ยน หรือจะเรียนพร้อมทำงานที่ญี่ปุ่นแบบมีรายได้กับโปรแกรม AJLS เราจัดให้ คุณพร้อมสำหรับทุกธุรกิจ

ทุนการศึกษา

ทุน SPU โควตา

ทุนดีดี ที่ไม่ใช้คะแนน TCAS
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่ง Portfolio

ทุน Tcas

ทุนรับตรง Tcas รอบ 2
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ242,700 37,700308,200
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ241,700 36,700302,200
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ140,500 35,500305,100

ค่าเทอม ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 142,700 37,70040,400
ปีการศึกษาที่ 244,50039,60016,300
ปีการศึกษาที่ 345,30043,60016,300
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)308,200

ค่าเทอม ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 141,700 36,70039,400
ปีการศึกษาที่ 243,50038,60016,300
ปีการศึกษาที่ 344,30042,60016,300
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)302,200

ค่าเทอม ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 140,500 35,50037,20018,500
ปีการศึกษาที่ 235,70035,400
ปีการศึกษาที่ 335,70035,400
ปีการศึกษาที่ 447,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)305,100