NEWS & ACTIVITY

ข่าวและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม

กับนางสาวดาวพระศุกร์ สาสุนทร สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจและนางสาวณัฐวิภา จันทร์พงค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าบำรุงการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนเพชรศรีปทุม

นักศึกษาทั้ง 3 คน นางสาวอทิตยา นะชา และ นางสาวสุทธิกานต์ บัวหอม สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ นางสาวศศิพร โพธิ์ครุฑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สนับสนุนทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิจตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

กิจกรรม English Challenge by Wall street (English) Thailand

เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแข่งขันภาษาอังกฤษ โดยงานนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมมือกับ Wall street (English) Thailand ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นโดยมี อาจารย์ณัฐกานต์ เดียวตระกูล เป็นผู้ดูแลโครงการ ดร.วิลาสินี ดาราฉาย ดร.ถาวร ทิศทองคำ

ขอแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศฑูต USR 2566 Freshy Day 66

ยินดีกับนายอรรถพร หรั่งเผ่าพันธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศฑูต USR และนายต้นตระการณ์ ดีหมั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฑูต USR ในการประกวดฑูต USR 2566 Freshy Day

สำนักงานทะเบียนแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสายและ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

สำนักงานทะเบียน แจ้งกำหนดการลงทะเบียนสายและ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ลงทะเบียนสาย 5 มิถุนายน – 6 มิถุนายน 2563 เพิ่ม – ถอน รายวิชา

รวมช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานภาคการศึกษา 3/2562

นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานภาคการศึกษา 3/2562 สแกน  QR code เข้ากลุ่มกันได้เลย เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารต่างๆ ค่ะ

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาจีน CBC ‘ 63

วันนี้ทางสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจจัดโครงการเตรียมความหร้อมปรับพื้นฐานภาษาจีน สำหรับนักศึกษารหัส 63 พี่ชวนน้องเรียน Pinyin#1 มีรุ่นพี่รหัส 62 และรุ่นน้องให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 63 และอาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมฟังด้วย โดยเป็นการบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom

ยินดีต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อศึกษาข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ โครงการ SPU Campus visit ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน

Read More »

คลาสเรียนเสริมทักษะ ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ โดย ครูอาสาจาก USA

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับคลาสเรียนเสริมทักษะ ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ โดยครูอาสาจาก USA นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านเกมส์

Read More »

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ Campus tour at Xi’an University

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ หลักสูตร 2+2 ที่ไปเรียนต่อที่ มหาลัยซีอาน ประเทศจีน เมื่อวันที่

Read More »
On Taste

The professional

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ242,700 37,700308,200
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ241,700 36,700302,200
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ140,500 35,500305,100

ค่าเทอม ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 142,700 37,70040,400
ปีการศึกษาที่ 244,50039,60016,300
ปีการศึกษาที่ 345,30043,60016,300
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)308,200

ค่าเทอม ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 141,700 36,70039,400
ปีการศึกษาที่ 243,50038,60016,300
ปีการศึกษาที่ 344,30042,60016,300
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)302,200

ค่าเทอม ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 140,500 35,50037,20018,500
ปีการศึกษาที่ 235,70035,400
ปีการศึกษาที่ 335,70035,400
ปีการศึกษาที่ 447,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)305,100