ผลงานและรางวัล

Language Bank CBC

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม

กับนางสาวดาวพระศุกร์ สาสุนทร สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจและนางสาวณัฐวิภา จันทร์พงค์

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานและรางวัล

อาจารย์ดีเด่นระดับนานาชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2015

โล่ห์เกียรติยศและรางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับนานาชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (Outstanding Teacher Award

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานและรางวัล

บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ (กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์) พ.ศ. 2555

ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล “บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ (กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์)” จาก

อ่านเพิ่มเติม »

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ242,700 37,700308,200
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ241,700 36,700302,200
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ140,500 35,500305,100

ค่าเทอม ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 142,700 37,70040,400
ปีการศึกษาที่ 244,50039,60016,300
ปีการศึกษาที่ 345,30043,60016,300
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)308,200

ค่าเทอม ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 141,700 36,70039,400
ปีการศึกษาที่ 243,50038,60016,300
ปีการศึกษาที่ 344,30042,60016,300
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)302,200

ค่าเทอม ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 140,500 35,50037,20018,500
ปีการศึกษาที่ 235,70035,400
ปีการศึกษาที่ 335,70035,400
ปีการศึกษาที่ 447,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)305,100