ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีศาลจำลอง เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการดำเนินคดีในห้องพิจารณาของศาล เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกระบวนการต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม »
ห้องปฎิบัติการ

คลีนิคกฎหมายศรีปทุม (SPU Law Clinic)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นว่าปัจจุบันยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการได้รับความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้อง สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดีความ

อ่านเพิ่มเติม »

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะ คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์143,000 38,000310,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)147,000 42,000301,500

สาขานิติศาสตร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00035,40011,100
ปีการศึกษาที่ 239,30041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40013,100
ปีการศึกษาที่ 431,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)310,600

สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษาที่ 147,000 42,00046,20018,900
ปีการศึกษาที่ 242,70044,00020,700
ปีการศึกษาที่ 343,10024,80014,100
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)301,500