บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตจะเกี่ยวข้องกับแนวทางการศึกษาแบบองค์รวม อีกทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การเติบโตส่วนบุคคล และการพัฒนาทักษะ

อ่านเพิ่มเติม »
บริการวิชาการ

สาระน่ารู้ / Guru Talk

เรื่องของกฎหมายไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากอย่างที่คิด และการมีความรู้เรื่องกฎหมายไว้บ้างย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รู้ไม่มากก็น้อย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อ่านเพิ่มเติม »
บริการวิชาการ

รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีการศึกษา 2563

​คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการสะสมองค์ความรู้

อ่านเพิ่มเติม »
บริการวิชาการ

แนวปฏิบัติที่ดีของคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย  เรื่อง การเพิ่มพูนผลงานทางวิชาการ ไฟล์แนบ  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม »

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะ คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์143,000 38,000310,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)147,000 42,000301,500

สาขานิติศาสตร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00035,40011,100
ปีการศึกษาที่ 239,30041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 341,10040,40013,100
ปีการศึกษาที่ 431,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)310,600

สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ปีการศึกษาที่ 147,000 42,00046,20018,900
ปีการศึกษาที่ 242,70044,00020,700
ปีการศึกษาที่ 343,10024,80014,100
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)301,500